המדאן

קברי אסתר ומרדכי:

למרות קיומן של כמה מסורות שטוענות כי הם קבורים בגליל, המסורות העיקריות ממקמות את קברם של אסתר המלכה ומרדכי היהודי בעיר האיראנית המדאן.

על פי מסורת יהודי איראן, השניים נמלטו אל העיר לאחר מותו של מלך פרס אחשוורוש ובעקבות ניסיונות תומכי המן לנקום בהם, וזכו להגנתה של הקהילה היהודית הגדולה במקום.

במערת הקבורה שתי מצבות עץ גדולות המכוסות בפרוכות: על הימנית כתוב בעברית "זה הארון אשר בו נקברה אסתר הצדקת", ועל השמאלית כתוב "זהו ארון הקודש של מרדכי הצדיק".

בין שתי המצבות מונחת אבן המכסה בור עמוק, שעל פי המסורת מוביל עד לירושלים.

הקירות סביב הקברים מעוטרים בפסוקים.

איך אפשר לעזור?